น้ำดื่ม “ ต้นน้ำ ”

โรงงานต้นแบบเพื่อการวิจัย ฝึกอบรม และผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

โรงงานต้นแบบนี้ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การความร่วมมือนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ( JICA ) และสถาบันโภชนาการ ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสถาบันโภชนาการ ที่ศาลายา มีพื้นที่ขนาด 8 x 17 ตารางเมตร โรงงานนี้ออกแบบโดยนักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันโภชนาการ เพื่อใช้ในการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดเล็ก ในประเทศไทยและในภูมิภาค มีการติดตั้งระบบการผลิตน้ำ
3 ระบบในโรงงาน (softening, reverse osmosis, deionization) พร้อมด้วยระบบการฆ่าเชื้อ 2 ระบบ
(แสงอุลตราไวโอเลต และโอโซน)

โรงงานแห่งนี้ ใช้เป็นห้องปฏิบัติการในงานวิจัยและสาธิต สำหรับการฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวด นอกจากนี้โรงงานแห่งนี้ ยังสร้างรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด โดยมีกำลังผลิตถึง 1,600 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร ภายในวิทยาเขตศาลายา และ ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย

 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สถาบันโภชนาการ
ถ. พุทธมณฑล สาย 4
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ต่อ 150
ฝึกอบรม ต่อ 406
โทรสาร 0-2441-9344