น้ำดื่ม “ ต้นน้ำ ”

อัตราจำหน่ายน้ำดื่มตรา "ต้นน้ำ"

ประเภท ราคาจำหน่าย หรือ
จัดส่งต่อ 1 โหล/ถัง
ในระยะ 1-5 กม.
ราคาจำหน่าย หรือ
จัดส่งต่อ 1 โหล/ถัง
ในระยะ 6-40 กม.
หมายเหตุ
ขวดใส ขนาด 350 ml 42 47  
ขวดใส ขนาด 600 ml 53 59
ขวดใส ขนาด 1,500 ml 115 130
ถังใส ขนาด 18.9  ลิตร 40 45 ค่ามัดจำ 300 บาท/ถัง

หมายเหตุ
รายได้จากการจำหน่ายนำไปสนับสนุนการฝึกอบรม และการวิจัยของสถาบันโภชนาการ
สนใจติดต่อ สถาบันโภชนาการ โทร 0-2800-2380 ต่อ 150 ในเวลาราชการ

ราคาน้ำดื่ม “ ต้นน้ำ ” (ดาวน์โหลดแผ่นพับ)

 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สถาบันโภชนาการ
ถ. พุทธมณฑล สาย 4
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 150
โทรสาร 0-2441-9344