น้ำดื่ม “ ต้นน้ำ ”

การฝึกอบรม

อบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคบรรจุในภาชนะปิดสนิท

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
ช่วงเวลาการอบรม : 21 ธันวาคม 2563
ค่าลงทะเบียน : 1,500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม : Brochure | กำหนดการ | ใบสมัคร

Training Gallery (ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม)

 

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ สถาบันโภชนาการ
ถ. พุทธมณฑล สาย 4
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 ต่อ 150
โทรสาร 0-2441-9344