ตารางการศึกษา

ตารางการลงทะเบียน และสอบสำหรับทุกปีการศึกษา
กิจกรรม

ใบสมัคร : รับสมัครเฉพาะทาง Internet ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th (ในวันสุดท้ายของการรับสมัครในแต่ละรอบ จะปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัตรต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.)

ประกาศสถานที่สอบ

สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ช่วงสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายงานตัวเข้าศึกษาและรับรหัสการลงทะเบียนทาง Internet

ตรวจสุขภาพและทันตกรรม

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (สำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนก่อนเปิดเรียนภาคต้นการศึกษา)

วันเปิด-ปิดภาคฤดูร้อน

ลงทะเบียนภาคต้น

เปิดเรียนภาคต้น

รอบที่ 1

พ.ย. – ก.พ.

ก.พ.

ก.พ.

มี.ค.

มี.ค.

เม.ย.

เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

พ.ค.

ก.ค.

ส.ค.

รอบที่ 2

ก.พ. – เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

มิ.ย.

มิ.ย.

มิ.ย.

มิ.ย. - ก.ค.

ก.ค.

-

พ.ค. - ก.ค.

ก.ค.

ส.ค.

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344