ประกวด “เมนูอาหารปลอดภัย”

ประกวด “เมนูอาหารปลอดภัย”

New ! ดูประกาศผลผู้ชนะการประกวด คลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1DaVfXo4RNjn_HcRBdCV9H2mCO07Nv5Qn/view?usp=sharing

วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดทำเมนูอาหารปลอดภัยที่สามารถช่วยลดความเป็นพิษระหว่างการปรุงประกอบอาหาร อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องอาหารกับสุขภาพ

รูปแบบกิจกรรม:
– เมนูอาหารที่นำมาประกวด อาจเป็นเมนูอาหารท้องถิ่น อาหารไทย หรือ อาหารต่างชาติ ก็ได้
– ผู้เข้าประกวดออกแบบ “เมนูอาหารจานเดียว” โดยแต่ละเมนูต้องมีองค์ประกอบของผัก และ/หรือ สมุนไพร และ/หรือ ผลไม้ รวมทั้งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ถั่ว หรือ ธัญพืช เป็นส่วนผสม โดยอาจใช้วัตถุดิบมากกว่า 1 ชนิดได้

(หมายเหตุ ศึกษาข้อมูลอาหารปลอดภัยลดพิษ ได้จาก facebook page: พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

และหลักสูตรระยะสั้นสารก่อมะเร็งในอาหาร สนใจสมัครเรียนติดต่อที่ line@455uldnq)

การส่งผลงานประกอบด้วย:
• แนวคิดในการทำอาหารจานนี้ให้เป็นเมนูอาหารปลอดภัย (กรอกลงในแบบฟอร์มส่งผลงาน)
• สูตรอาหาร วัตถุดิบ ส่วนประกอบต่างๆ (กรอกลงในแบบฟอร์มส่งผลงาน)
• รายละเอียดวิธีปรุงประกอบอาหาร (กรอกลงในแบบฟอร์มส่งผลงาน)
• วิดีโอขณะถ่ายทำ เพื่อสังเกตสุขอนามัยของอุปกรณ์และผู้ทำอาหารระหว่างการปรุงอาหาร ดังนั้นโปรดถ่ายให้เห็นผู้ทำอาหารด้วยค่ะ โดยกำหนดความยาวของคลิปวิดีโอประมาณ 5-7 นาที (แนบไฟล์ขนาดไม่เกิน 100 MB ลงในแบบฟอร์มส่งผลงาน กรณีไฟล์ใหญ่เกิน 100 MB สามารถนำไฟล์ขึ้นไปวางใน google drive แล้ว copy link มาวางในแบบฟอร์มส่งผลงาน (อย่าลืมเปิดสิทธิแชร์ link ด้วยนะคะ)
• ภาพของเมนูอาหารที่เสร็จแล้ว

ส่งผลงานได้ 1 คน 1 เมนู เท่านั้น !ในใบสมัคร โปรดระบุ ชื่อผู้เข้าประกวดเพียง 1 ชื่อ ซึ่งจะเป็นชื่อที่ปรากฎบนใบประกาศนียบัตร กรณีมีผู้ช่วยถ่ายทำสามารถใส่เครดิตลงในวีดีโอได้

ส่งผลงาน คลิกที่นี่

เกณฑ์การตัดสิน:
1. วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารควรหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด ไม่ควรหาซื้อยากหรือแพงจนเกินไป
2. ผู้เข้าประกวดต้องไม่มีผู้ช่วยในการปรุงประกอบอาหารในคลิปวิดีโอ
3. สูตรอาหาร และลำดับขั้นตอนการปรุงประกอบอาหาร ต้องเขียนให้ละเอียด โดยระบุจำนวนหรือปริมาณของส่วนประกอบที่ใช้ในเมนูอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น หน่วยการชั่ง ตวง ได้แก่ ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วย ผล (ลูก) ใบ ฟอง กรัม หรือ มิลลิลิตร เป็นต้น
4. ภาพของเมนูอาหารที่เสร็จแล้ว ควรชัดเจนและเป็นภาพของจริง และ วิดีโอระหว่างการทำเมนูอาหารต้องชัดเจนและเป็นการถ่ายทำจริง ไม่มีการนำภาพของวิดีโอของผู้อื่นมาตัดต่อใช้เป็นของตนเอง ทั้งนี้ต้องมีการระบุวัน/เดือน/ปี ขณะถ่ายทำให้ชัดเจน
5. กรรมการจะพิจารณาประเมินคะแนนของแต่ละเมนูที่ส่งเข้าประกวด กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งคะแนนดังนี้
• ความปลอดภัย 40 คะแนน (วิธีปรุงประกอบอาหารที่ช่วยลดความเป็นพิษ 20 คะแนน สุขอนามัย 20 คะแนน โดยใช้เกณฑ์ Five Keys to Safer Food ของ WHO)
• โภชนาการสมดุล 30 คะแนน (ตรวจสอบด้วยโปรแกรม INMUCAL โดยพิจารณาจากค่าพลังงานและสารอาหาร 20 คะแนน สารสำคัญในอาหาร 10 คะแนน)
• ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน (ตัดสินจากแนวคิดในการทำเมนูอาหารปลอดภัย 10 คะแนน การประยุกต์เลือกใช้วัตถุดิบ 10 คะแนน)
• การจัดอาหารสวยงามน่ารับประทาน 10 คะแนน (การนำเสนอจากวิดีโอ 5 คะแนน การจัดจานอาหารให้น่ารับประทาน 5 คะแนน)

ระยะเวลาการประกวด
• เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2566
• ตัดสินและประกาศผลเมนูอาหาร 19 เมษายน 2566 ผ่านทางเฟสบุคของหลักสูตรพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
• ผู้ชนะเลิศที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 1 คน จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
• ผู้ที่ได้คะแนนรองอันดับ 1 จำนวน 1 คน จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท
• ผู้ที่ได้คะแนนรองอันดับ 2 จำนวน 1 คน จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท
• เงินรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 700 บาท
• ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรการประกวดเมนูอาหารปลอดภัย โดยประกาศนียบัตรจะระบุชื่อเมนูอาหารและชื่อผู้ได้รางวัล
• วิดีโอ และ ภาพของเมนูอาหาร ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่บนสื่อโซเซียลของหลักสูตรฯ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประโยชน์ต่อสังคมที่คาดว่าจะได้รับ
• บุคคลทั่วไปสามารถปรุงประกอบเมนูอาหารปลอดภัยดังกล่าวเพื่อรับประทานกันเองได้ที่บ้าน หรือ เพื่อจำหน่ายขายเป็นเมนูอาหารสุขภาพสร้างรายได้แก่ครอบครัว
• เป็นการรังสรรค์เมนูอาหารต่อสุขภาพใหม่ๆ อาจเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้สอดคล้องกับคำขวัญของหลักสูตรฯ ที่ว่า “สังคมอาหารปลอดภัยอยู่ในมือเรา”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางไลน์ line official accounts @455uldnq หรือ ติดต่อ
 รศ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม อีเมล dunyaporn.tra@mahidol.edu
 ผศ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์ อีเมล monruedee.suk@mahidol.edu
 คุณดลนภา นวมเพ็ชร์ อีเมลdonnapa.klo@mahidol.ac.th