Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม

รศ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ รวมพลคนรักสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ภายใต้แนวคิด “มหาสวัสดิ์ร่วมใจ#6 วิถีใหม่ New Normal” ณ ลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ “เกษียณสำราญ โภชนาการ’ 63” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

ผู้บริหารสถาบันโภชนาการให้การต้อนรับ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน พร้อมด้วยคณะที่มาเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs-VISIT) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

line2-1

Quick Link

Thai Food Composition
ASEANFOODS
Thai School Lunch
INMU SDGs
น้ำหนัก - ส่วนสูง
เกมส์โภชนาการ
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ
ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344