Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรม

รศ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการพร้อมคณะผู้บริหาร นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ "พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

รศ. ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นเกียรติมอบรางวัลและของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ส่งผลงานทุกคน ในการประกวดการ์ด ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

line2-1

Quick Link

Thai Food Composition
ASEANFOODS
Thai School Lunch
INMU SDGs
น้ำหนัก - ส่วนสูง
เกมส์โภชนาการ
มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ
ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย
สื่อชุดองความรู้ความปลอดภัยอาหารสำหรับโรงเรียนไปใช้ประโยชน์
สื่อชุดองความรู้ไขมันในอาหารและเนื้อสัตว์แปรรูปไปใช้ประโยชน์
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344