กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาของสถาบันโภชนาการ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา ณ วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

โดยมีบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
การถวายเทียนพรรษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันโภชนาการได้จัดอย่างต่อเนื่อง นับเป็นประเพณีทำบุญที่ได้ปฎิบัติสืบทอดกันมา เพื่อเป็นการสืบทอด พระพุทธศาสน์ให้อยู่คู่สังคมไทยและดำรงไว้ ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563