งานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ “เกษียณสำราญ โภชนาการ’ 63”

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ “เกษียณสำราญ โภชนาการ’ 63” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี