ที่ปรึกษา/อดีตผู้อำนวยการ

Aree-1

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี
M.D. D.Sc. (Medicine)
aree@thainhf.org

Sakorn-2

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสาคร ธนมิตต์
M.D. D.Sc. (Medicine)
suttilak.sam@mahidol.ac.th

DSC_5166

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
M.D. D.Sc. (Nutrition)
Kraisid.tontisirin@gmail.com

songsak2

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต
Ph.D. (Pharm. Chem.)
songsak.sri@mahidol.ac.th

2.Emorn

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี
Ph.D. (Nutrition Biochemistry and Metabolism)
emorn.udo@mahidol.ac.th

ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ

tara_e

 

รองศาสตราจารย์ ธรา วิริยะพานิช
M.Sc. (Nutrition)
thara.vir@gmail.com

prapasri_e

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร
Ph.D. (Food Technology)
prapasri.puw@mahidol.ac.th

DSC_0185-1

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง
Ph.D.(Nutrition)
uraiporn.chittchang@gmail.com

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344