บุคลากรสายสนับสนุน

เลขานุการสถาบัน

Patsaporn

 

ภัสพร บุญศิริ
Email : patsaporn.bun@mahidol.ac.th

เลขานุการสถาบันโภชนาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344