บุคลากร

หน่วยเคมีทางอาหาร

รองศาสตราจารย์

นักวิจัย

นักปฏิบัติการวิจัย

30.Parunya

 

ภรัณยา ธิยะใจ,  Ph.D. Candidate (Marine Bioscience)
Emailparunya.thy@mahidol.ac.th

31.Rin

 

ริญ เจริญศิริ, M.Sc. (Nutrition and Dietetics)
Emailrin.cha@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยวิจัย

32.Amornrat

 

อมรรัตน์ เอื้อสลุง, M.Sc. (Environmental Sciece)
Emailamornrat.aur@mahidol.ac.th

นักวิทยาศาสตร์

20190813154824_Kraingkrai

 

เกรียงไกร วาสนจิตต์
Email : kraingkrai.vas@mahidol.ac.th

34.Bangon

 

บังอร เสาวงจันทร์
Emailbangon.sao@mahidol.ac.th

20190813161802_Preammin

 

เปรมมินทร์ ศรีศักดา
Email : premmin.sri@mahidol.ac.th

20190819101540_Phornthip

 

พรทิพย์ ทับประทุม
Email : phornthip.tha@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

40.Chutikarn

 

ชุติกาญจน์ แสนมนตรี
Emailchutikarn.san@mahidol.ac.th

20190813152526_Boonlert

 

บุญเลิศ นารีไผ่
Email : boonlert.nar@mahidol.ac.th

20190813153544_Ramphung

 

รำพึง แจ้งคล้อย
Email : ramphung.chn@mahidol.ac.th

20190813153027_Radon

 

ระดอน ศรีเสมอ
Email : radon.sri@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344