บุคลากร

หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

17.Monruedee

 

ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์Ph.D. (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
Email : monruedee.suk@mahidol.ac.th

20.Weeraya

 

ดร.วีรยา การพานิชPh.D. (Nutrition and Food Science)
Email : weeraya.kar@mahidol.ac.th

นักวิจัย

นักปฏิบัติการวิจัย

27.Chadamas

 

ชฎามาศ พรหมคำ, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
Email : chadamas.pro@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยวิจัย

25.Jakkit

 

จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
Email : jakkit.sak@mahidol.ac.th

นักวิทยาศาสตร์

20191004093852_Pranee

 

ปราณี พัฒนกุลอนันต์
Email : pranee.pat@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

41.Somchai

 

สมชาย ฝีปากเพราะ
Email : somchai.fee@mahidol.ac.th

43.Sommai

 

สมหมาย สินลือนาม
Email : sommai.sin@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344