บุคลากร

หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

นักปฏิบัติการวิจัย

นักวิชาการโภชนาการ

37.Sasapin

 

ศศพินทุ์ ดิษนิล
Email : sasapin.dis@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่วิจัย

Chanakan Khemthong

 

ชนากานต์ เข็มทอง
Email : chanakan.khe@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344