บุคลากร

หน่วยเซลล์และสัตว์ทดลองต้นแบบ

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

28.Chawanphat

 

ดร.ชวัลพัชร เมืองน้อยPh.D. (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
Email : chawanphat.mua@mahidol.ac.th

นักปฏิบัติการวิจัย

24.Kemika

 

เกมิกา แพรงามM.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
Email : kemika.pra@mahidol.ac.th

Woorawee

 

วรวีร์ อินทชาติ, M.Sc. (Toxicology and Nutrition for Food Safety)
Email : woorawee.int@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344