บุคลากร

หน่วยโภชนาการชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นักวิจัย

นักปฏิบัติการวิจัย

17.Nuttarat

 

ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์, M.Sc. (Food Technology)
Email : nuttarat.sri@mahidol.ac.th

22.Bubphanchat

 

บุปผาชาติ โพธิ์ทิพย์, M.Sc. (Physiology)
Email : bubphachat.pot@mahidol.ac.th

20.Parawee

 

ปานรวีร์ ประดิษฐ์ศร, M.Sc. (Nutrition and Dietetics)
Email : panrawee.pra@mahidol.ac.th

 

พรพรรณ สุขบุญ,  M.Sc. (Nutrition)
Email : pornpan.suk@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอาจารย์

11.Piyanit

 

ปิยนิตย์ ชูรักษ์, M.Sc. (Nutrition)
Email : piyanit.chu@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยวิจัย

นักวิทยาศาสตร์

30.Kantanit

 

กันตนิจญ์ ชำมริ
Email : kantanit.cha@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่วิจัย

37.Arisa

 

อาริสา กีรติจำเริญ
Email : arisa.kee@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344