บุคลากร

หน่วยชีวสถิติและฐานข้อมูลโภชนาการ

อาจารย์

นักปฏิบัติการวิจัย

18.Nawarat

 

นวรัตน์ ว่องไวเมธี, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
Email : nawarat.von@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยอาจารย์

14.Sayamon

 

สญามล เสนาพรม, M.Sc. (Nutrition)
Email : sayamon.sen@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยวิจัย

21.Piyanat

 

ปิยณัฐ ศรีดอนไผ่, M.Sc. (Food and Nutritional Toxicology)
Email : piyanut.sri@mahidol.ac.th

นักวิชาการสถิติ

33.Chayanist

 

ชญานิษฐ์ วานิจจะกูล
Email : chayanit.wan@mahidol.ac.th

35.Piyanut

 

ปิยนุช วิเศษชาติ
Email : piyanuch.vis@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344