บุคลากร

หน่วยส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะ

นักปฏิบัติการวิจัย

16.Nattapach

 

ณัฐพัชร์ ทองคำ, M.Ed. (Educational Technology)
Email : nattapach.tho@mahidol.ac.th

19.Prapa

 

ประภา  คงปัญญาM.A. (Population and Social Research)
Email : prapa.kon@mahidol.ac.th

28.Sinee

 

สินี  โชติบริบูรณ์, Ph.D. Candidate (Population Education)
Email : sinee.cho@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่วิจัย

32.Charana

 

จรณะ ทรัพย์สุวรรณ
Email : charana.sap@mahidol.ac.th

35.Waragon

 

วรากร คชไกร
Email : waragon.kho@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

38.Chalao

 

เฉลา คงพูลสิน
Email : chalaow.kog@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344