บุคลากรสายสนับสนุน

งานแผนและงบประมาณ

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ

Pornpajee4

 

ธนาวดี ศิริอักษรศิลป์
Email : tanawadee.sir@mahidol.ac.th

Sailom

 

สายลม ประทุมเมือง
Emailsailom.pra@mahidol.ac.th

หน่วยการเงินและบัญชี

Natcha

 

ณัชชา ดีพสิษฐ์
Emailnatcha.dee@mahidol.ac.th

Natthaporn

 

ณัฐภร ดินม่วง
Emailnatthaporn.kon@mahidol.ac.th

1709800086732

 

ปาริชาติ ธรรมจง
Emailparichat.tam@mahidol.ac.th

1102000069531

 

อรุณรัตน์ โพธิรัชต์
Emailarunrat.pot@mahidol.ac.th

หน่วยพัสดุ

Jurairat

 

จุไรรัตน์ ชนสุต
Emailjurairat.cha@mahidol.ac.th

Hathaitip

 

หทัยทิพย์ อุปริมวงศกร
Emailhathaitip.upa@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

Thanadate

 

ธนเดช ถีถาวร
Emailthanadate.the@mahidol.ac.th

Siriorn

 

ศิริอร จรรณา
Emailsirion.ron@mahidol.ac.th

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344