บุคลากรสายสนับสนุน

งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่

หน่วยวิศวกรรมบริการ

Klisana

 

กฤษณะ ศักดิ์ดี
Email : klitsana.sak@mahidol.ac.th

thanapon

 

ธนพนธ์ เพาะพืช
Email : thanapon.pho@mahidol.ac.th

wiroj

 

วิโรจน์ สันตยานนท์
Email : wiroj.san@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

Verapon

 

วีระพล แจ่มจันทร์
Email : verapon.chm@mahidol.ac.th

Sayam

 

สยาม เผือกศรี
Email : sayam.phu@mahidol.ac.th

Huang

 

ห่วง คงประศุกร์
Email : huang.kon@mahidol.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

Jarin

 

จรินทร์ จาดชนบท
Email : jarin.chd@mahidol.ac.th

Tanespol

 

ธเนศพล รักคำ
Email : tanespol.rug@mahidol.ac.th

Soontorn

 

สุนทร ชินบุตร
Email : soontorn.chi@mahidol.ac.th

Kraisri

 

ไกรศรี มีป้อม
Email : kraisri.mee@mahidol.ac.th

Pongsak

 

พงษ์ศักดิ์ วงษ์คำหาญ
Email : pongsak.won@mahidol.ac.th

Samran

 

สำราญ แก้วกัลยา
Email : sumran.kea@mahidol.ac.th

Chairat

 

ชัยรัตน์ ศรีนวลมาก
Email : chairat.sri@mahidol.ac.th

Samart

 

สามารถ รอดหวัง
Email : samart.rod@mahidol.ac.th

nikorn

 

นิคม พินทอง
Email : nikom.pin@mahidol.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344