บุคลากรสายสนับสนุน

โรงงานน้ำต้นแบบ

Kridsanachai

 

กฤษณชัย รุ่งเรือง
Email : kridsanachai.run@mahidol.ac.th

 

Charin

 

ชรินทร์ อินทร์จันทร์
Email : charin.inc@mahidol.ac.th

 

Nuttapong

 

ณัฐพงศ์ พลชัยสิทธิ์กุล
Email : nuttapong.pol@mahidol.ac.th

 

Songsak

 

ทรงศักดิ์ เปี่ยมสมบูรณ์
Email : songsak.pea@mahidol.ac.th

 

Tiwa

 

ทิวา นาคทอง
Email : tiwa.nak@mahidol.ac.th

 

Nathawut

 

นัฐวุธ มณีจินดา
Email : nathawut.man@mahidol.ac.th

 

panya

 

ปัญญา เสนภักดี
Email : panya.sae@mahidol.ac.th

 

Prajoub1

 

ประจวบ ดีบัว
Email : prajuab.dee@mahidol.ac.th

 

Sirichai

 

สิริชัย ศรีทอง
Email : sirichai.sri@mahidol.ac.th

 

Arthit 1

 

อาทิตย์ มณีสาย
Email : arthit.man@mahidol.ac.th

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344