ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ระเบียบ กค. ข้อ 42

วันที่
รายการ
02/12/63
ประกาศผู้ชนะ ชุดไมโครโฟนสำหรับการประชุมพร้อมติดตั้ง 1 ชุด https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
02/12/63
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง (High pressure processing system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
24/11/63
ประกาศผู้ชนะ ร้านอาหาร ผลไม้ ขนมหวานและเครื่องดื่ม 1 ร้าน
08/06/63
ยกเลิกประกาศคัดเลือกร้านอาหาร ผลไม้ ขนมหวางและเครื่องดื่ม 1 ร้าน
29/05/63
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 ชุด
28/04/63
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน
24/04/63
ประกาศผู้ชนะ ร้านอาหาร ผลไม้ ขนมหวานและเครื่องดื่ม
13/03/63
ประกาศผู้ชนะ รายการ เครื่องไตเตรทอัตโนมัติแบบ STAT พร้อมอุปกรณ์สำหรับหาปริมาณความชื้น (Kart Fischer Titration) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
11/03/63
เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
04/02/63
เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
13/01/63
เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
07/01/63
ร้านอาหาร ร้านผลไม้ ขนมหวานและเครื่องดื่ม
25/12/62
1) ชุดกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง พร้อมตู้เร็ค จำนวน 1 ชุด 2) ชุดกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด
23/12/62
เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
16/12/62
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
16/12/62
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
06/12/62
จ้างปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมติดตั้ง 14 ชุด จำนวน 1 งาน
21/11/62
ชุดทำน้ำบริสุทธิ์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด
18/07/62
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด
07/06/62
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง
07/06/62
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด
23/05/62
เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
19/04/62
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/62
เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
25/03/62
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ
12/02/62
จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดมวลกระดูก (DXA) 1 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี บำรุงรักษาจำนวน 2 ครั้ง/ปี รวม 6 ครั้ง 1 งาน
19/12/61
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
12/12/61
เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
07/11/61
เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
20/09/61
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ
30/01/61
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ
30/01/61
ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสง 1 ตู้
24/01/61
เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
19/12/60
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกและอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหารพืันที่ไม่ต่ำกว่า6656 ตารางเมตร 1 งาน
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344