ราคากลาง (แนวทางเผยแพร่ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท)

2563

วันที่
รายการ
27/11/63
ระบบฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
27/11/63
ระบบบรรจุแบบปลอดเชื้อ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
17/11/63
ชุดไมโครโฟนสำหรับการประชุมพร้อมติดตั้ง 1 ชุด https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
16/11/63
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 8,000 ตารางเมตร 1 งาน https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
13/11/63
จ้างก่อสร้างทางลาด ด้านหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
19/10/63
เครื่องแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง (High pressure processing system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
27/04/63
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ชุด
16/04/63
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ 1 งาน
07/02/63
เครื่องไตเตรทอัตโนมัติแบบ STAT พร้อมอุปกรณ์สำหรับหาปริมาณความชื้น (Kart Fischer Titration) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
31/01/63
เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (ประกาศ)

2562

วันที่
รายการ
11/12/62
เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (ประกาศ)
09/12/62
เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
15/11/62
เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
08/11/62
ครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
05/11/62
ชุดทำน้ำบริสุทธิ์ พร้อมติดตั้ง 1 ชุด
04/11/62
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯและอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
14/05/62
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
08/05/62
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุ 1 ชุด
03/05/62
เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
10/04/62
เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
10/04/62
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 เครื่อง
28/02/62
เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 ชุด
30/01/62
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ

2561

วันที่
รายการ
04/12/61
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน
07/11/61
เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
03/10/61
เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิดประสิทธิภาพสูงต่อพ่วงเครื่องวัดมวลสารในสถานะแก๊ส (LC-MS/MS) 1 ชุด
14/09/61
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ
04/06/61
ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสง จำนวน 1 ชุด
23/03/61
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู 6 เครื่อง (ครั้งที่ 3)
27/02/61
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู 6 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
16/02/61
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ
02/02/61
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง
30/01/61
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 36000 บีทียู 6 เครื่อง
30/01/61
ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (1)โต๊ะประชุม 20 ตัว (2) เก้าอี้ 40 ตัว
05/01/61
เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
04/01/61
ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสง 1 ตู้
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344