การสอบ/ประกวดราคา

การสอบ/ประกวดราคา ปี 2564

วันที่
รายการ
01/12/63
ประกาศและ เอกสารประกวดราคา รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 8,000 ตารางเมตร 1 งาน (ประกาศ) https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
23/11/63
ประกาศ ร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวราคา รายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 8,000 ตารางเมตร 1 งาน กำหนดวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23/11/2563 ถึง 26/11/2563 (ประกาศ) https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
06/11/63
ประกาศและ เอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง (High pressure processing system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ)

การสอบ/ประกวดราคา ปี 2563

วันที่
รายการ
30/10/63
ประกาศคัดเลือกร้านอาหาร ผลไม้ ขนมหวานและเครื่องดื่ม 1 ร้าน
(ประกาศ) https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
28/10/63
ประกาศ ร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวราคา รายการ เครื่องแปรรูปอาหารด้วยความดันสูง (High pressure processing system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง กำหนดวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28/10/2563 ถึง 2/11/2563
(ประกาศ) https://inmu2.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/02/New_icons_29.gif
26/08/63
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 152 รายการ ปีงบประมาณ 2563
(ประกาศ)
14/05/63
ประกาศและ เอกสารประกวดราคา รายการ เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 35 ชุด
(ประกาศ)
29/04/63
ร่าง TOR ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 35 ชุด
(ประกาศ)
25/03/63
ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ผลไม้ ขนมหวานและเครื่องดื่ม
(ประกาศ | เอกสารเพิ่มเติม)
25/02/63
ประกาศและ เอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องไตเตรทอัตโนมัติแบบ STAT พร้อมอุปกรณ์สำหรับหาปริมาณความชื้น (Kart Fischer Titration) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (ประกาศ)
21/02/63
รายการ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ครั้งที่ 2 (ประกาศ)
13/02/63
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องไตเตรทอัตโนมัติแบบ STAT พร้อมอุปกรณ์สำหรับหาปริมาณความชื้น (Kart Fischer Titration) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (ประกาศ)
12/02/63
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ครั้งที่ 2 (ประกาศ)
14/01/63
ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
(ประกาศ)
27/12/62
ร่าง TOR ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ครั้งที่ 2
(ประกาศ)
24/12/62
ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
(ประกาศ)
20/12/62
ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ)
13/12/62
ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle Size Analyzer)ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
(ประกาศ)
12/12/62
ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
(ประกาศ)
09/12/62
ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ)
27/11/62
ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการ 1. ร้านอาหาร 2. ร้านผลไม้ ขนมหวานและเครื่องดื่ม
(ประกาศ | เอกสารเพิ่มเติม)
26/11/62
ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-time PCR) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ | เอกสารเพิ่มเติม)
21/11/62
ประกาศและเอกสารประกวดราคา รายการ จัางทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน ปี 2563
(ประกาศ )
19/11/62
ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องถ่ายภาพเจลชนิดเคมิลูมิเนสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ)
18/11/62
ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา รายการ เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง (Real-time PCR)ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(ประกาศ)
13/11/62
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ จัางทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน ปี 2563 ครั้งที่ 2
(ประกาศ)
04/11/62
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายการ จัางทำความสะอาดอาคารสถาบันโภชนาการ อาคารวิจัยทางคลินิกฯ และอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร พื้นที่ทำความสะอาดรวม 6,656 ตารางเมตร 1 งาน ปี 2563 ครั้งที่ 1
(ประกาศ)
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344