ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส (วงเงินน้อยกว่า 100,000 บาท)

วันที่
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส
19/10/63
ไตรมาส 4-2563
30/07/63
ไตรมาส 3-2563
16/04/63
ไตรมาส 2-2563
13/01/63
ไตรมาส 1-2563
15/10/62
ไตรมาส 4-2562
18/07/62
ไตรมาส 3-2562
19/04/62
ไตรมาส 2-2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344