พิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ”เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการพร้อมคณะผู้บริหาร นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 Previous Next

Admin

November 26, 2020

ประกวดการ์ด ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นเกียรติมอบรางวัลและของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ส่งผลงานทุกคน ในการประกวดการ์ด ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 Previous Next

Admin

November 26, 2020

อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Previous Next

Admin

November 25, 2020

เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันโภชนาการ ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื้่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 Previous Next

Admin

November 9, 2020

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศาติวรางคณา ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดนวลนรดิศวรวิหาร แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

Admin

October 30, 2020

รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 4 โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องประชุม COSHEM ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

Admin

October 30, 2020

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 (NCT10) The 10th National Conference in Toxicology (NCT10) เรื่อง “Toxicology and COVID-19”

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 (NCT10) The 10th National Conference in Toxicology (NCT10) เรื่อง “Toxicology and COVID-19” จัดโดยสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563   PRESS RELEASE การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10

Admin

October 28, 2020

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2563

รองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

Admin

October 8, 2020

กิจกรรม R2R INMU Awards ครั้งที่ 3/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกิจกรรม R2R INMU Awards ครั้งที่ 3/2563 ได้แก่ นางสาวพรรณี พรประชานุวัฒน์ หน่วยโภชนาการชุมชน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

Admin

October 7, 2020

ความร่วมมือระหว่าง สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน Danone Ecofund สหทัยมูลนิธิ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Banyan Project – โดยความร่วมมือระหว่าง สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน Danone Ecofund สหทัยมูลนิธิ และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ ได้ร่วมกันเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านต้นสุข สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

Admin

October 1, 2020

งานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ “เกษียณสำราญ โภชนาการ’ 63”

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ “เกษียณสำราญ โภชนาการ’ 63” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี Previous Next

Admin

September 17, 2020

เยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs-VISIT) ประจำปี 2563

ผู้บริหารสถาบันโภชนาการให้การต้อนรับ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน พร้อมด้วยคณะที่มาเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs-VISIT) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 Previous Next

Admin

September 3, 2020

Warning: html_entity_decode(): charset `WINDOWS-874' not supported, assuming utf-8 in C:\nuphp\th\wp-includes\general-template.php on line 4200
1 2 6