แหล่งความรู้และบริการ

เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล : www.li.mahidol.ac.th
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344