กิจกรรม 2564

กิจกรรม “สัปดาห์ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน”

16 มิถุนายน 2564 : สถาบันโภชนาการ จัดกิจกรรม “สัปดาห์ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน” นำโดย รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และ รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกต้นพยุง บริเวณด้านหน้าริมถนนทางเข้าสถาบันโภชนาการ พร้อมด้วยบุคลากรชาวสถาบันร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 30 ต้น บริเวณริมคลองบุ๋ย เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว Previous Next

Admin

June 16, 2021

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ฟังธรรมะออนไลน์ by INMU ครั้งที่ 1

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ฟังธรรมะออนไลน์ by INMU ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในยุคโควิด19” โดย พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต รองอธิการบดีวิเทศสัมพันธ์และพันธกิจสากล มหาวิทยาลัยมหามงมกุฏราชวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 Previous Next

Admin

May 24, 2021

รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนสถาบันโภชนาการ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย และเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ลานด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

Admin

May 19, 2021

กิจกรรม NSTDA ACCEL FoodTech Special Talk

📣📣📣สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญทีม FoodTech Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจอาหาร เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมอาหารและการเข้าถึงระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศสวิซเซอร์แลนด์ และอื่นๆในยุโรป ในกิจกรรม NSTDA ACCEL FoodTech Special Talk ผ่านทาง Cisco Webex DAY1 : วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 19.00-20.00 น. หัวข้อ Swiss Food Tech Startup Ecosystem : Gateway to European Food Market (by Christina Senn-Jakobsen, Managing Director of Swiss Food and Nutrition Valley) DAY2 : วันที่ 24 […]

Admin

April 22, 2021

“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระในรูปแบบ New Normal ริน รด พรมใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2564

Admin

April 7, 2021

สถาบันโภชนาการ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6/2564

สถาบันโภชนาการ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6/2564 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการพร้อมคณะผู้บริหารสถาบันโภชนาการ เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการและผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings วันที่ 24 มีนาคม 2564

Admin

March 24, 2021

แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนายสมศักดิ์ เมฆเกลื่อน ได้รับรางวัลลูกจ้างประจำเงินงบประมาณดีเด่น ในงานครบรอบ “52 ปี วันพระราชทานนาม และ 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” วันที่ 2 มีนาคม 2564

Admin

March 2, 2021

พิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ”เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการพร้อมคณะผู้บริหาร นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 Previous Next

Admin

November 26, 2020

ประกวดการ์ด ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นเกียรติมอบรางวัลและของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ส่งผลงานทุกคน ในการประกวดการ์ด ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 Previous Next

Admin

November 26, 2020

อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Previous Next

Admin

November 25, 2020

เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันโภชนาการ ในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื้่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 Previous Next

Admin

November 9, 2020
1 2 6