คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมสำรวจโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ

รองศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห์ และทีมวิจัยให้การต้อนรับ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมสำรวจโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

Admin

September 20, 2019

งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 “สัมพันธ์จากใจ…สายใย INMU” ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 Previous Next

Admin

September 19, 2019

รางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 ปีที่ 3 ติดต่อกัน

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 ปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2562

Admin

September 13, 2019

โล่สามศร รางวัลเกียรติยศ สำหรับบุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

สถาบันโภชนาการ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ได้รับโล่สามศร รางวัลเกียรติยศ สำหรับบุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 41 ปี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

Admin

September 5, 2019

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความยินดี ในโอกาสที่สถาบันโภชนาการ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

Admin

August 28, 2019

Mahidol R-I-S-E NOW (Mahidol Universitys Research & Innovation Special Exhibition)

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านาอาหารและโภชนาการ ในงาน Mahidol R-I-S-E NOW (Mahidol Universitys Research & Innovation Special Exhibition)  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562

Admin

August 23, 2019

มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562

สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมวันนี้คุณกินขนม/เครื่องดื่มมากเกินไปหรือเปล่า และให้คำปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ ในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

Admin

August 9, 2019

คุยสบายสไตล์ INMU เรื่อง “แก้ตัวเลขผลตรวจสุขภาพด้วยโภชนาการ”

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม คุยสบายสไตล์ INMU ในหัวข้อ “แก้ตัวเลขผลตรวจสุขภาพด้วยโภชนาการ” โดย ฐนิต วินิจจะกูล นักกำหนดอาหาร ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 Previous Next

Admin

August 6, 2019

Research and Education Unit on Sensory Science for Better Nutrition (SSBN)

Research and Education Unit on Sensory Science for Better Nutrition (SSBN), Institute of Nutrition, Mahidol University Cordially invite you to the 8th SSBN Special Lecture  on Sensory Science for Nutrition “Update Roles of Amino Acids on Health Sustainability”  by Specialists from Japan On Wednesday July 24, 2019, 13.3-15.30 Hrs

Admin

July 24, 2019

คณะผู้ประกอบการจากเมือง Food Innopolis สวทช. เข้าดูงานเพื่อแสวงหาการบูรณาการและเชื่อมโยง

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้ประกอบการจากเมือง Food Innopolis สวทช. เข้าดูงานเพื่อแสวงหาการบูรณาการและเชื่อมโยง เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต เมื่อในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

Admin

June 20, 2019

APFAN และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจัดประชุมนานาชาติ Food Analysis Workshop: Proficiency Testing and Reference Materials Development

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ APFAN และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจัดประชุมนานาชาติ Food Analysis Workshop: Proficiency Testing and Reference Materials Development ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562

Admin

June 19, 2019

Warning: html_entity_decode(): charset `WINDOWS-874' not supported, assuming utf-8 in C:\nuphp\th\wp-includes\general-template.php on line 4200
1 4 5 6