สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

ชื่อรายการ
ผู้สร้างสรรค์
วันที่ออกให้
ทะเบียนข้อมูล
เลขที่
กรรมวิธีการสกัดสารจากข้าวที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปส และ/หรือ ต้านอนุมูลอิสระอุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ และคณะ28 ต.ค. 2561
14273
เจลลี่ผงที่มีองค์ประกอบทางกายภาพและโภชนาการสำหรับผู้มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนสถาบันโภชนาการวิสิฐ จะวะสิต,
จันทิมา โพธิ,
วันทนีย์ เกรียงสินยศ
26 ก.ค. 2561
14129
วิธีการกระเทาะเปลือกถั่วแมคคาเดเมียโดยใช้ไครโอเจนดร.วรางคณา ศรีจำนงค์10 ก.พ. 2558
9250
กรรมวิธีการสกัดผงแคลเซียมจากกระดูกไก่ และผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีดังกล่าวผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์
รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
รศ.ดร.พงศธร สังข์เผือก
รศ.ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล
28 ก.พ. 2557
7670
เครื่องวัดส่วนสูงผศ. ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง14 ต.ค. 2553
5701
สูตรน้ำมันพืชสำหรับทอดกรอบและกรรมวิธีการผลิตรศ. วิสิฐ จะวะสิต,
น.ส.ปรียา หมาดหลู
10 มิ.ย. 2551
4266
มาร์การีนและกรรมวิธีการผลิตรศ. วิสิฐ จะวะสิต,
น.ส.ปรียา หมาดหลู
10 มิ.ย. 2551
4267
กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากใบเครือหมาน้อยและการใช้สารสกัดจากกรรมวิธีนั้นน.ส.อาภัสรา อัครพันธุ์19 เม.ย. 2548
1760

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344