ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Article 2011

    • Kamireddy N., Jittinandana S., Kenney P.B., Slider S.D., Kiser R.A., Mazik P.M., Hankins J.A. Effect of Dietary Vitamin E Supplementation and Refrigerated Storage on Quality of Rainbow Trout Fillets. Journal of Food Science. May 2011; 76(4): S233-S241.
    • Polpuech C., Chavasit V.Srichakwal P., Paniangvait P. Effects of Fortified Lysine on the Amino Acid Profile and Sensory Qualities of Deep-Fried and Dried Noodles. Malaysian Journal of Nutrition. August 2011; 17(2): 237-248
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344