เครื่องหมายการค้า

ชื่อรายการ
ผู้สร้างสรรค์
วันที่ออกให้
ทะเบียนข้อมูล
เลขที่
เครื่องหมายการค้า "iMD"พรรณี พรประชานุวัฒน์10 ก.ย. 2562
191115842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344