สำหรับผู้ใช้รายใหม่: ขอให้ดำเนินการ Sign up ก่อนใช้งาน

สำหรับผู้ใช้เดิม: เนื่องจากระบบมีการเปลี่ยน server ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ และจะเพิ่มฐานข้อมูลในกลุ่ม Branded food product ในอนาคต จึงขอให้ผู้ใช้งาน Login ด้วย Email เดิมที่เคยสมัครไว้ แต่ขอให้ใช้ password เป็น thaifcd แทน หลังจากนั้นหากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยน password เป็นของตัวเอง ขอให้ดำเนินการที่เมนู “change password”


ขออภัยในความไม่สะดวก

For new member, please select and process menu “Sign up”.

For registered member: due to online Thai FCD is updated to new version, changed into a new server, and will provide new database of “Branded food product”, FCD member has to login with your registered email but uses the provided password of thaifcd. If you intend to change your own password, please select and process in the menu of “change password” after finished login.


Please accept our apologies for this inconvenience.
รบกวนผู้ใช้ทำแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซด์