ศิษย์สัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

ศิษย์สัมพันธ์แนะนำหลักสูตร

ศิษย์สัมพันธ์แนะนำหลักสูตร

กิจกรรมพบปะศิษย์สัมพันธ์

กิจกรรมพบปะศิษย์สัมพันธ์

ความประทับใจต่อหลักสูตร

[/vc_row]

พื้นที่แสดงความประทับใจต่อหลักสูตรพิษวิทยา (รออัพเดท)

พื้นที่แสดงความประทับใจต่อหลักสูตรพิษวิทยา (รออัพเดท)

พื้นที่แสดงความประทับใจต่อหลักสูตรพิษวิทยา (รออัพเดท)

ศิษย์เก่า

ปีการศึกษา 2558

รหัสนักศึกษา 5836435
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ณัฐณิชา พรหมยศ
ที่อยู่ 110/1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-8002380 ต่อ 422
อีเมลล์ i3errz@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5836437
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ศิริรัตน์ ขุนดำ
ที่อยู่ 100/70 ซ.วัดอภัยธายาราม ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ที่ทำงาน สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน่วยกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 88/24 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อีเมลล์ rockmantic_69@mahidol.ac.th

 

รหัสนักศึกษา 5836438
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กัญชพร ชัยสูงเนิน
ที่อยู่ 99/81 หมู่บ้านไพฑูรณ์แกรนวิลล์ 2 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ที่ทำงาน Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center หน่วย GLP เลขที่ 361,361/1-2 ซ.122 แยก 25 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2934-2381-3
อีเมลล์ kanchap624@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5837341
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เยาวลักษณ์ รูปปัทม์
ที่อยู่ 10 หมู่ 2 ต.เนิงแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
ที่ทำงาน
อีเมลล์ too.yaowalak@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5837342
ชื่อ-นามสกุล นาย ฐานิศร์ ขุนแก้ว
ที่อยู่ 9 ซ.เพชรบุรี 5 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-8002380
อีเมลล์ thanitmu7@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5838308
ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ วิรัตน์ วงศ์แสงนาค
ที่อยู่ 23 ซ.ลาดพร้าว 120 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ที่ทำงาน
อีเมลล์ virat@amarc.co.th

 

ปีการศึกษา 2557

รหัสนักศึกษา 5737311
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กนกนาฏ แขงามขำ
ที่อยู่ 4/2 หมู่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ที่ทำงาน ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-8002380 ต่อ 119
อีเมลล์ kanoknat.khae@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5737313
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ทัศนีย์ เพชรไทย
ที่อยู่ 128 หมู่ 4 ต.ดงป่าคำ อ.เมือง จ.พิจิตร 66170
ที่ทำงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 เลขที่ 76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 โทร. 036-239302
อีเมลล์ thatsaneephetthai@gmail.com

 

ปีการศึกษา 2556

รหัสนักศึกษา 5636410
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุชาดา ไกรเพชร
ที่อยู่ 108 หมู่ 4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
ที่ทำงาน ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย อาคารสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 800 2380 ต่อ 119
อีเมลล์ suchada.kraiphet@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5636411
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พวงพักตร์ พรหมรังษี
ที่อยู่ 29/150 regent home 25 อาคาร B ชั้น 7 ซ.ติวานนท์ 4 ตำ.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ที่ทำงาน กลุ่มติดตามประเมินผลระบบทางการแพทย์ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 88/23 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-5906286 โทรสาร 02-5918276
อีเมลล์ puangpakar@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5636412
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ธารีรัตน์ วัชรชัยโสภณสิริ
ที่อยู่ 49 ซ.วัดกัลยาณ์ ถ.เทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ที่ทำงาน ตึกศูนย์วิจัย โรงพยาบาลศิริราช แผนกวิสัญญี เขตบางกอกน้อย แขวงศิริราช กรุงเทพฯ
อีเมลล์ c_clock_11111@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5637568
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ณัฎฐ์ชยธร นันทกรสุตนันท์
ที่อยู่ 128/65 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ที่ทำงาน บริษัทครัวการบินกรุงเทพภูเก็ต จำกัด แผนก Quality Assurance เลขที่ 138 หมู่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
อีเมลล์ ืnatchayathorn.sign@gmail.com, natchayathorn.na@bangkokaircatering.com

 

รหัสนักศึกษา 5637570
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สิริรัญญา ผดุงอรรถ
ที่อยู่ 500/32 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ที่ทำงาน กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มกำหนดมาตรฐาน ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-5907178
อีเมลล์ Siriranya_p@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5637572
ชื่อ-นามสกุล นาย ฐิติพัฒน์ ลิขิตพฤกษ์ไพศาล
ที่อยู่ 916 อาคารสินธร ถ.แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-3753813
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
อีเมลล์ tiitiipatt@yahoo.com

 

ปีการศึกษา 2555

รหัสนักศึกษา 5536191
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พิสมัย ติง
ที่อยู่ 69 หมู่ 7 ซอย 2 ถ.สันทราย-พร้าว ตแม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002380 ต่อ 116
อีเมลล์ pisamai.ting@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5536192
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พัชรี มั่นคง
ที่อยู่ เลขที่ 97 หมู่ 16 ซอย 19 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-8002380 ต่อ 312
อีเมลล์ phatchari.m@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5536193
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อัญรินทร์ (อะฏูฟ) เจะบือราเฮง
ที่อยู่ 76 ถ.กำปงบารู ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
อีเมลล์ atoof.che@hotmail.com, amalin.wind@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5537398
ชื่อ-นามสกุล นาย ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
ที่อยู่ 1092/73 ถ.บางนา-ตราด ่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10360
ที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว
อีเมลล์ torsak@beterbeingthailand.com

 

รหัสนักศึกษา 5537400
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พิมพ์พักตร์ ชาวทอง
ที่อยู่ 81/1 หมู่ 15 บ้านดงแสนสุข ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ทำงาน ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 อาคารวิจัยและสวัสดิการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-220-11084-6
อีเมลล์ pimpuk.cha@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5538066
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นิษฐิดา อาชีพสุจริต
ที่อยู่ 86/76 หมู่ 6 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
ที่ทำงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไำท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมลล์ nithida_623@hotmail.com, Looktarnnidthida@gmail.com

 

ปีการศึกษา 2554

รหัสนักศึกษา 5436509
ชื่อ-นามสกุล นาย ภานุกร บุญสละ
ที่อยู่ 1/4 ซ.12 (ลิ้นจี่)ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
ที่ทำงาน
อีเมลล์ sunny_dragonblue@hotmail.com, p.boonsala@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5436510
ชื่อ-นามสกุล นาย ณัฐพล พ่อค้าช้าง
ที่อยู่ 105/609 หมู่บ้านวังทองเฮ้าส์ ซ.นวมินทร์ 57 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ที่ทำงาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
อีเมลล์ ืnuttha.pkc@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5436511
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุชาดา เจริญวงศ์
ที่อยู่ 124 หมู่บ้านนันทนาการ์เด้น ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ที่ทำงาน ธุรกิจส่วนตัว
อีเมลล์ giftfy_su@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5436512
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กัณฐิกา ประยูรรักษ์
ที่อยู่ 49/4 หมู่ 8 ซ.พาณิชยการธนบุรี ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อีเมลล์ k.prayoonruk@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5436514
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฑามาศ มุ่งดี
ที่อยู่ 61/5 หมู่ 11 ซ.เอกชัย 8 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ที่ทำงาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
อีเมลล์ ่juthamas.mun@outlook.com

 

ปีการศึกษา 2553

รหัสนักศึกษา 5336871
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กมลวรรณ พรมเทศ
ที่อยู่ 1/43 ซ.วิภาวดีรรังสิต 60 แยก 18-1-6 ตลาดบางเขน หลักสี่ กทม 10210
ที่ทำงาน กำลังศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสาธารณสุขศาสตร. มหิดล
อีเมลล์ kamon_safety@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5336872
ชื่อ-นามสกุล นางสาว หัสยา อมราสกุลทรัพย์
ที่อยู่ 68/9 หมู่ 15 ซ.เพชรเกษม 48 แยก 4-3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ที่ทำงาน บมจ. ไทย อกริ ฟู้ดส์ 155/1 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
อีเมลล์ kamon_safety@hotmail.com, amara_had@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5336873
ชื่อ-นามสกุล นาย จักรกฤษณ์ สกลกิจติณภากุล
ที่อยู่ 12/4 หมู่ 1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
อีเมลล์ jakkit.sak@mahidol.ac.th

 

รหัสนักศึกษา 5336874
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กนิษฐา จันทร์วิทยานุชิต
ที่อยู่ 195 หมู่ 9 ถ.ทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10600
ที่ทำงาน ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมลล์ k1poisoncenter@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5336875
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จินตนา ศิริรูป
ที่อยู่ 8/65 หมู่ 5 หมู่บ้านเติมทรัพย์ ปาร์คฮิลล์ ถนนสาย 36 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ที่ทำงาน บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด (Kurita-GK chemical Co.,Ltd.)
อีเมลล์ chintana.aoy@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5336876
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พรรษมนต์ (อริสรา) พงศ์อิทธิโภคิน(ฉายาวัฒนะ)
ที่อยู่ 12 หมู่ 2 ซ.เปรมฤทัย 23/9 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ที่ทำงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
อีเมลล์ patsamont.pk@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5337644
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ภัทรธิรา เตชะกำธรกิจ
ที่อยู่ 612 หมู่ 1 ถ.วุฒิราษฏร์วารี ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ที่ทำงาน ภัทรธิราฟาร์ม 612 หมู่ 1 ถ.วุฒิราษฎร์วารี อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
อีเมลล์ meewharn@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5337646
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วันจันทร์ (นิลตรา) ดีคุ้ม (ไชยณรงค์)
ที่อยู่ 676/24 ประชาชื่นคอนโด ซ.ประชาชื่น18 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ที่ทำงาน ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-8002380
อีเมลล์ dwanjan@yahoo.com

 

ปีการศึกษา 2552

รหัสนักศึกษา 5236661
ชื่อ-นามสกุล นางสาว หนึ่งนุช แม้นมินทร์
ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ 10 ถ.มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
ที่ทำงาน สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
อีเมลล์ nung_251@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5236663
ชื่อ-นามสกุล นางสาว บัณฑิตา เพิ่มพูล
ที่อยู่ 252/1 หมู่ 1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
ที่ทำงาน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง 137 ม.5 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
อีเมลล์ bantita.permpool@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5237410
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สินี โกกเจริญพงศ์
ที่อยู่ 115 ซอย หัวหมาก 27 ถ.หัวหมาก แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กทม. 10240
ที่ทำงาน บ.เอไอเอ จำกัด
อีเมลล์ s_isoniazid@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5237412
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จิตตีนันท์ จิตร์วิริยะ
ที่อยู่ 149 ถ.ขุนไกร ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ที่ทำงาน โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ หน่วยโภชนาการ 44/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-8369941
อีเมลล์ fowlparty@hotmail.com, jiteenan.ji@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5237414
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ศิริลักษณ์ เกศสิริกุล
ที่อยู่ 42/454 หมู่บ้านเยาวพรรณ ซอย 7/7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
ที่ทำงาน สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
อีเมลล์ Siriluckketsiri@gmail.com

 

ปีการศึกษา 2551

รหัสนักศึกษา 5136790
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปริฉัตร พูลช่วย
ที่อยู่ 131/40 ถ.มนตรี 9 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000
ที่ทำงาน
อีเมลล์ parichat_4@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5137275
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รติยา แก้วชุ่ม
ที่อยู่ 62 ถ.อำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ที่ทำงาน โรงพยาบาลสงฆ์
อีเมลล์ ืnamfon_nam62@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5137276
ชื่อ-นามสกุล นาย ภูริภัสร์ พวงกิจจา
ที่อยู่ 161/6 หมู่บ้านปัญญา ซ.พัฒนาการ 30 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ที่ทำงาน
อีเมลล์ poori_pae@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5137279
ชื่อ-นามสกุล นางสาว หทัยชนก ศรีประไพ
ที่อยู่ 56 หมู่ 1 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
ที่ทำงาน
อีเมลล์ hatai_spp@live.com

 

ปีการศึกษา 2550

รหัสนักศึกษา 5036503
ชื่อ-นามสกุล นาย ปิยณัฐ ศรีดอนไผ่
ที่อยู่ 40/6 หมู่ 3 ซ.ประเสริฐศรี ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.สาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร 02-8002380
อีเมลล์ piyanut.sri@mahidol.ac.th, Pringlesz41@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5036506
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กังสดาล* สิงห์สูง
ที่อยู่ 118/184 ปาล์มสวีทคอมแพลกซ์ พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220
ที่ทำงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
อีเมลล์ pear_kangsadan@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5036508
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สิรินทิพย์ บุดดา
ที่อยู่ 60/1 หมู่ 5 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ที่ทำงาน สำนักกำหนดมาตรฐาน สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
อีเมลล์ sirintip.budda@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5037430
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จิรวดี โลหะสาร
ที่อยู่ 161 หมู่ 8 ต.บุ่ง อ.เมือง จงอำนาจเจริญ 37000
ที่ทำงาน Reckitt Benckiser healthcare M&G (TH)
อีเมลล์ aumimx@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5037431
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จันทร์ฉาย ประกอบศิลป์
ที่อยู่ 14 BLL mansion ซ.อ่อนนุช 17 แยก 12 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ที่ทำงาน บจม.อาหารสยาม 3331 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220
อีเมลล์ junchaiyc@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 5037432
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ชฎามาศ พรหมคำ
ที่อยู่ 9/92 มบ.คาซ่าเพรสโต้ ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
อีเมลล์ chadamas.pro@mahidol.ac.th

 

ปีการศึกษา 2549

รหัสนักศึกษา 4936827
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ดวงหทัย ภมรชัยศิริกิจ
ที่อยู่ 88/127 บางขันธ์-สถานีวิทยุ คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4936828
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รวิสราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล
ที่อยู่ 513 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ที่ทำงาน
อีเมลล์ rarindthon@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4936829
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จิรวัส ประทุมวัน
ที่อยู่ 11/-1 อารักษ์ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ 50203
ที่ทำงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4936830
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นิภา แก้วงาม
ที่อยู่ 27 3 ฟาร์มไก่ สุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 10280
ที่ทำงาน GMP Co,Ltd. 506/119 รามคำแหง 39 ประชาอุทิศ วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4936831
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นริศรา ม่วงศรีจันทร์
ที่อยู่ 13/1 3 เทวราช ไชโย อ่างทอง 14140
ที่ทำงาน
อีเมลล์ narisara_mumu@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4936832
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พัจนภา วงษาพรหม
ที่อยู่ 019/2 เทศบาล 58 วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4937622
ชื่อ-นามสกุล นาย สุกิจ ฮวบประเสริฐ
ที่อยู่ 18/136 หมู่้บ้านพระปิ่น 2 โครงการใหม่ 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
ที่ทำงาน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช แขวงพรานนก เขตศิริราช กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-4115026
อีเมลล์ sishp@mahidol.ac.th

 

รหัสนักศึกษา 4937623
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อุมานาฏ อุณอนันต์
ที่อยู่ 221/2 ถ.เติมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ที่ทำงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมลล์ aumanad@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4937624
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม
ที่อยู่ 61/18 5 51 นครชัยศรี นครปฐม 73170
ที่ทำงาน
อีเมลล์ Manapor_psu@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4937625
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ภัทรา ศกุนะสิงห์
ที่อยู่ 8/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
ที่ทำงาน บริษัทวินล่า ประเทศไทย จำกัด 29 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
อีเมลล์ Bowpatar@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4937626
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล
ที่อยู่ 1937 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ที่ทำงาน สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร.02-5907178
อีเมลล์ mean_a@hotmail.com

 

ปีการศึกษา 2548

รหัสนักศึกษา 4812
ชื่อ-นามสกุล นางสาว โสตถิมา ไกรเกตุ
ที่อยู่ 20 ถ.วงเวียน 3 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ที่ทำงาน
อีเมลล์ sotthima@yahoo.com

 

รหัสนักศึกษา 4836705
ชื่อ-นามสกุล นางสาว มลฤดี สุขประสารทรัพย์
ที่อยู่ 4/4 ถ.สายเอเซีย อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-8008380
อีเมลล์ monruedee.suk@mahidol.ac.th, Tip0309@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4836709
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กนกรัตน์ ชลศิลป์
ที่อยู่ 149/6 หมู่ 3 ถ.ศุภโยคพัฒนา ต.ลิชล อ.ลิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
ที่ทำงาน
อีเมลล์ k_chonsin@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4837757
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เกมิกา (มณทิรา) แพรงาม
ที่อยู่ 11 ม.1 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมลล์ kemika.pra@mahidol.ac.th

 

รหัสนักศึกษา 4837758
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รัษวรรณ อภิลักขิตกาล
ที่อยู่ 2/231 หมู่บ้านเมืองทองนิเวศน์ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ที่ทำงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
อีเมลล์ rasawan3@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4837759
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กิตติรัตน์ วงษ์อินทร์
ที่อยู่ 95/291 หมู่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ที่ทำงาน การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
อีเมลล์ aekitt@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4837760
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุพัตรา ปรีชื่น
ที่อยู่ 8/57 ม.6 บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
ที่ทำงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
อีเมลล์ foomigo@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4837761
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ดิษญา (ภิรยาพร) กิตติธนวิมล (เปรมประเสริฐ)
ที่อยู่ 464 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ บ้านสวน เมืองชลบุรี 20000
ที่ทำงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมลล์ kittithanavimon.d@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4837762
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รัตรวินท์ สิทธิพจน์
ที่อยู่ 141/97 หมู่บ้านธารทิพย์วิลล่า หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
ที่ทำงาน บริษัท ดร.คเนอลล์ คอนซัลท์ ไทย จำกัด
อีเมลล์ miengcome@hotmailc.com

 

ปีการศึกษา 2547

รหัสนักศึกษา 4704
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นวรัตน์* ว่องไวเมธี
ที่อยู่ 135/555 หมู่ 6 หมู่บ้านศาลายานิเวศน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ที่ทำงาน หน่วยชีวสถิติ สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
อีเมลล์ ying065@hotmail.com, nawarat.von@mahidol.ac.th

 

รหัสนักศึกษา 4705
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุลัดดา พงษ์อุทธา
ที่อยู่ 22/84 ซ. 58/3 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ที่ทำงาน สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทร. 02-5902366
อีเมลล์ mokepeep@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4737150
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นิษณา หาญตริกานนท์
ที่อยู่ 963 หมู่ 4 ซ.ศรีบุญเรือง/รุ่งเรือง 4 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
ที่ทำงาน บ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด 236 สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โทร. 02-7093610-24
อีเมลล์ jay_nissana@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4737152
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จารุณี วงศ์เล็ก
ที่อยู่ 5 หมู่ 2 อิปัน อิปัน พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 10604
ที่ทำงาน
อีเมลล์ jaruneewonglek@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4737154
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วิภัทรา บุษยาสกุล
ที่อยู่ 201/19 หมู่ 8 ซ.เทศบาลปางปู 30 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
ที่ทำงาน
อีเมลล์ wipatra@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4737156
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ชนัญญา เสมศรี
ที่อยู่ 43/3 หมู่ 5 ถ.กิ่งแก้ว-เทพรักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
ที่ทำงาน Body Shape Corporation Group 904 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ หนองบอน กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-7218529
อีเมลล์ chananya.semsri@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4737885
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พรพรรษา จันทร์เปีย
ที่อยู่ บริษัทออร์โตซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 700/95 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ที่ทำงาน บริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงไทย 199 column tower รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
อีเมลล์ pornpantanti@gmail.com

 

ปีการศึกษา 2546

รหัสนักศึกษา 4636679
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พุทธชาติ เพริดพริ้งตระกูล
ที่อยู่ 6 ซ.จำเนียรสุข 3 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
ที่ทำงาน บริษัท J.S. Vision co.Ltd. เขตบางนา กรุงเทพฯ
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4636681
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ฉัตรสุรีย์ ไวยรัตนา
ที่อยู่ 47/1169 ม.5 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
ที่ทำงาน
อีเมลล์ w-chadsuree@yahoo.com

 

รหัสนักศึกษา 4637476
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พัลลภา สรงสุคนธ์
ที่อยู่ 27/5 หมู่ 5 ตรอกหมู่บ้านเขตขยายใหม่ ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร. 02-3240617-22
ที่ทำงาน บริษัทเซ้าท์อีสเอเชียน แพคเกจจิ้งแอนด์ แคนนิ่ง จำกัด 233 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท ต.ท่าแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 023240617-22 ต่อ 200
อีเมลล์ Pallapa_mu@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4637477
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ยศพร พลายโถ
ที่อยู่ 57 หมู่ 2 ซ.7 ต.รั่วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
ที่ทำงาน
อีเมลล์ kor_mu@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4637479
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ธิดารัตน์ สมดี
ที่อยู่ 98/9 หมู่ 14 ซ.ร่วมมิตร ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ที่ทำงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร.04-757353 ต่อ 505
อีเมลล์ Thida_tay@yahoo.com

 

รหัสนักศึกษา 4637483
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ณัชชา จันไขโคตร
ที่อยู่ 74/12 หมู่ 5 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ที่ทำงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 02-5907178
อีเมลล์ p_pairatzoo@yahoo.com

 

ปีการศึกษา 2545

รหัสนักศึกษา 4536990
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุชัญญา พลเพชร
ที่อยู่ 1/107 หมู่ 8 ต.กระตึบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ที่ทำงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข 170 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม โทร. 034-21327980
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4536992
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปุณณาณี สัมภวะผล
ที่อยู่ X5 (เอ็กซ์ต้า) บุคคลาการ 10 ม.สงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90112
ที่ทำงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรม ม.สงขลานครินทร์ เลขที่ 5 ถ.กาญจนวนิช แขวงคอหงส์ เขตหาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร. 074-286366
อีเมลล์ punnanee@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4536993
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วนิดา เพ็งเกตุ
ที่อยู่ 44/8 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทำงาน 25/25 หอพักพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4536994
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ตรียาภรณ์ กฤษเพ็ชร์
ที่อยู่ 198 หมู่ 3 ซ.วัดสวนส้ม ถ.ปู้เจ้าสมิงพราย ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ที่ทำงาน บริษัทไซแอนติพิค โปรโมชั่น จำกัด 1759 ซ.วชริรธรรม 57 ถ.สุขุมวิท 101/1 กรุงเทพฯ 10260
อีเมลล์ kritpaj@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4536995
ชื่อ-นามสกุล นาย สายันต์ รวดเร็ว
ที่อยู่ 101 หมู่ 4 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
ที่ทำงาน กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อีเมลล์ mr.nong@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4537257
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อัญชสา วรรณโกวิท
ที่อยู่ 42/139 ซ.ศรีเสถียร ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
ที่ทำงาน บริษัท สรุพลฟู้ด จำกัด (มหาชน) 247 เทพารักษ์ 10270
อีเมลล์ toxicmook@yahoo.com

 

รหัสนักศึกษา 4537258
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นฤกรณ์ เวณัธม์
ที่อยู่ 10/162 ซ.23 หมู่บ้านสุขสันต์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ10160
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4537259
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ศรัญญา จรัสพรประภา
ที่อยู่ 233/5 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10250
ที่ทำงาน บริษัท Blo Psarm 233/5 ถ.สุขุมวิท 77 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10250
อีเมลล์ Iamaoe8@hotmail.com

 

ปีการศึกษา 2544

รหัสนักศึกษา 4436482
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ศุภลักษณ์ พิเชษฐ์ไพบูลย์
ที่อยู่ 42 หมู่ 10 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
ที่ทำงาน บริษัทหลักกี้ ซุฮิมิ โปรดักส์ จำกัด 73/3 หมู่ 8 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 034-751825
อีเมลล์ pim318@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4436485
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พิมพ์รดา ทองมี
ที่อยู่ 19 หมู่ 2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73170
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4436486
ชื่อ-นามสกุล นาง นุชน้อย ประภาโส
ที่อยู่ 6 ม.9 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ที่ทำงาน กอง คบ. สนง.คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ 11000 โทร. 02-5907390
อีเมลล์ Nuchnoi.fda@gmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4436487
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เสาวนี พันธ์รัตนมาลา
ที่อยู่ 4281/2 ซ.สะพานยาว แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4437329
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อัมพา เยาวรักษ์
ที่อยู่ 79/2 หมู่ 4 ม. บ้านยาง ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ที่ทำงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-585067 ต่อ 2403
อีเมลล์ Nomlcob3@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4437332
ชื่อ-นามสกุล นาย ทายาท ศรียาภัย
ที่อยู่ 804 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 19 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4437333
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รสสุคนธ์ ทองศรีอ้น (วงษ์ดอกไม้)
ที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ถ.อินใจมี แขวงตำบลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ที่ทำงาน 27/1 ถ.บรมอาสน์ แขวงทุ่งยั้ง เขตอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210 โทร. 055-453070
อีเมลล์ Tuktik38@yahoo.com, Tikka44@hotmail.com

 

ปีการศึกษา 2543

รหัสนักศึกษา 4336514
ชื่อ-นามสกุล นาย มรกต ประภัสศิริพันธุ์
ที่อยู่ 241/2 ซ.สุขาภิบาล 9 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
ที่ทำงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวักนครนายก 037-386388 โทร. 037-386388
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4336515
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กุลนาถ ทองขาว
ที่อยู่ 54/122 ซ.เขมาเนรมิตร ถ.ประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ที่ทำงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรม ม.เกษตรศาสตร์ แขวงพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10900
อีเมลล์ fagiknt@ku.ac.th

 

รหัสนักศึกษา 4336517
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กมลทิพย์ หลิมสกุล
ที่อยู่ 278 หมู่ 2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4336518
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สาลินี รักความสุข
ที่อยู่ 99 ถ.บ้านบึง-ชลบุรี ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4336519
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พัชยา* มาสมบูรณ์
ที่อยู่ 1 หมู่ 8 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ที่ทำงาน สถาบันคลังสมองของชาติ อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 19 เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมลล์ patch33@hotmail.com

 

รหัสนักศึกษา 4336520
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุธินี สาสีลัง
ที่อยู่ 149/405 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4336521
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปรินดา เป้าเพชร
ที่อยู่ 48 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4337597
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ณัฐา พัฒนากุล
ที่อยู่ 78 หมู่ 5 ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
ที่ทำงาน สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทร. 02-5907178
อีเมลล์ mebpnit@yahoo.com

 

รหัสนักศึกษา 4337598
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นงเยาว์ ประทีปะจิตติ
ที่อยู่ 91 ม.14 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
ที่ทำงาน สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โทร. 02-5907178
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4337599
ชื่อ-นามสกุล นาย ศรายุทธ ศิวสิริการุณย์
ที่อยู่ 621/13 โครงการลุมพินีวิลล์ ถ.สุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
ที่ทำงาน Burean Veritas Certification
อีเมลล์ siwa476@hotmail.com

 

ปีการศึกษา 2542

รหัสนักศึกษา 4236026
ชื่อ-นามสกุล นาย ลี ฮอง ดอง
ที่อยู่
ที่ทำงาน Researcher Institute of Nutrition Hanoi Vietnam 48 Tang Batho HaNoi-Vietnam
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4236132
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปิยะนาถ สมมณี
ที่อยู่ 16/4 ซ.วัดไก่เตี้ย ถ.ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4236133
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จิราพร สอนยิ้ม
ที่อยู่ 93 ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4236137
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อรอนงค์* มหัคฆพงศ์
ที่อยู่ 160/268 อาคารคอนโดแกรนด์ริเวอร์วิวทาวเวอร์ ซ.พิบูลสงคราม 15 ถ.พิบูลสงคราม อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ที่ทำงาน สถาบันอาหาร 2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โืทร. 02-8868088 ต่อ 3104
อีเมลล์ ornanong@nfi.or.th

 

รหัสนักศึกษา 4237880
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ภัทธนาวรรณ์ พรมนิ่ม
ที่อยู่ 8/77 ซ.หมู่บ้านพิบูลย์ ถ.จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10700
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4237881
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สมถวิล ลูกรักษ์
ที่อยู่ 130 ซ.นาจอมเยน 15 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี 20260
ที่ทำงาน แผนกซิซิยู โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4237882
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อรวรรณ ว่องแพร่วิทย์
ที่อยู่ 94/1145 ม.เพชรเกษม 3 ถ.พุทธมณฑล 2 แขวงบางแค กรุงเทพฯ 10160
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4237884
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
ที่อยู่ 139 ถ.บ้านดง ต.ปอแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

ปีการศึกษา 2541

รหัสนักศึกษา 4136699
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กัลยารัตน์ เครือวัลย์
ที่อยู่ 7/109 ม.การบินไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4136701
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ชิสา วิบูลย์ชาติ
ที่อยู่ 8/68 หมู่บ้านเหมราช 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4136738
ชื่อ-นามสกุล นางสาว กรชนก ลิมปิชัยโสภณ
ที่อยู่ 6/198 หมู่บ้านเมืองเพชรวิลเลจ ซ.ทุ่งมังกร 12 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี กรุงเทพฯ 10170
ที่ทำงาน สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-5906056
อีเมลล์ Or38@yahoo.com

 

รหัสนักศึกษา 4136739
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พิจิตตรา มงคลเพ็ชร์
ที่อยู่
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4136740
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ภัททิรา ก้านทอง
ที่อยู่ 44 ซ.15 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นคคราชสีมา 30000
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4136742
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สวรส กิจจะ
ที่อยู่ ไกวัลอพาร์เม้น ซ.เพชรเกษม 33/3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4136743
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุวรรณา เขียวพระอินทร์
ที่อยู่ 27 หมู่ 1 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ที่ทำงาน โรงพยาบาลหัวเฉียว 665 ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ โทร. 02-2231351-70
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4136744
ชื่อ-นามสกุล นาย เอกชัย คุ้มพันธ์
ที่อยู่ 159 หมู่ 4 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
ที่ทำงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4137676
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ดวงพร แสงปลั่ง
ที่อยู่ 259/68 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ที่ทำงาน บริษัทดัชมิลส์ จำกัด 137/1 ถ.พุทธมณฑลสาย8 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73170
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4137677
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พรทิพย์ ฐิตะพานิชย์
ที่อยู่ 73/275 ถ. สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11100
ที่ทำงาน โรงพยาบาลไทรน้อย 43/6 หมู่ 5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย จ.นนทุบรี โทร. 02-5971131-2
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4137679
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุธารัตน์ พูลพิทยากร
ที่อยู่ 85/32-33 ถ.ประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4137680
ชื่อ-นามสกุล นาง อรุณ พุ่มเจริญ
ที่อยู่ 123/190 ซ.1 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4137682
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สุธาวดี ธารรักษ์
ที่อยู่
ที่ทำงาน 52/3 ถนนแก้ววรวุฒิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
อีเมลล์

 

ปีการศึกษา 2540

รหัสนักศึกษา 4036073
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เกษสิริ ฉันทะพิริยะพูน (ฉายาวงศ์)
ที่อยู่ 63 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.พริ้ง อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
ที่ทำงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตู้ ปณ 19 ที่ทำการไปรษณีย์พลิ้ว จ.จันทบุรี 22190
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4036076
ชื่อ-นามสกุล นาย ธานี ศุขกลิ่น
ที่อยู่ 54/3 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ที่ทำงาน สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-4419699
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4036079
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ปานฤทัย ปานวิจิตร์
ที่อยู่ 246 ซอยพรพิพัฒน์ ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4036080
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พรรณี ประสารชัยมนตรี
ที่อยู่ 65/25 ซอยชัยวัฒน์ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4036084
ชื่อ-นามสกุล นางสาว สิริยากร อ่อนบุญมา
ที่อยู่ 167 หมู่ 11 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4037726
ชื่อ-นามสกุล นางสาว รัตนาภรณ์ บุญจรัส
ที่อยู่
ที่ทำงาน 594 บริษัทดีทแฮร์ม ถ.หลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 4037727
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วิราวรรณ์ คำหวาน
ที่อยู่ 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

ปีการศึกษา 2539

รหัสนักศึกษา 936161
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ฉัตรแก้ว โสภา
ที่อยู่ Chatkaew Darling 2201 North 13 th St. Phoenix Arizona USA 85006
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 936162
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ณัฏฐิณี จิตนารินทร์
ที่อยู่ 3/1 ม..2 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 936164
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ประภัสสร ภักดี
ที่อยู่ 275/9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ที่ทำงาน กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 122 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 936168
ชื่อ-นามสกุล นาย วัลลภ* เบญจโชคชัย
ที่อยู่
ที่ทำงาน บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด 99 หมู่ 4 ซ.โชคไชโย ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน นครปฐม 73220
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 937458
ชื่อ-นามสกุล Missis Mai Thi Nam
ที่อยู่ Nguyen Viet Chien vien Nghien Cuu Khoa Hoc Va Kink Te Thuy Loi Trung Liet – Dong Da Hanoi Viet Nam
ที่ทำงาน National Institute of Nutrition Tel. 84-4-85-6290
อีเมลล์

 

ปีการศึกษา 2538

รหัสนักศึกษา 836203
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จันทร์เพ็ญ ศักดิ์สิทธิพิทักษ์
ที่อยู่ 03 ถนนวุฒากาศ บางค้อ จอมทอง กรุงเทพฯ 10150
ที่ทำงาน สถาบันค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 836206
ชื่อ-นามสกุล นางสาว นัยนา เกตุทับทิม (แสงทอง)
ที่อยู่ 21/13 ซอยอินทามระ 3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ที่ทำงาน ศึกษาต่อ USA.
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 836207
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ประภาพรรณ พรหมหิรัญกุล
ที่อยู่ ค.5/11-12 ถ.หอรัตนไชย ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ที่ทำงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-241-522
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 836209
ชื่อ-นามสกุล นาย วรรธน บุญถนอม
ที่อยู่ 43/1 หมู่ 2 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 836211
ชื่อ-นามสกุล นาย วุฒิชัย เกตุทับทิม
ที่อยู่ 43/1 หมู่ 2 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
ที่ทำงาน ศึกษาต่อ USA.
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 836212
ชื่อ-นามสกุล นางสาว วัชริืนทร เทียนสันต์
ที่อยู่
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 836213
ชื่อ-นามสกุล นาย สมเกียรติ ศีลสุทธิ์
ที่อยู่ 1/101 ซอยอินเขต ถนนงามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
ที่ทำงาน
อีเมลล์

 

รหัสนักศึกษา 836215
ชื่อ-นามสกุล นางสาว อุมาพร แก้วทอง
ที่อยู่ 561 ถ.ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ที่ทำงาน
อีเมลล์