ติดต่อเรา

ติดต่อหลักสูตร

โทร. 02-8002380 ต่อ 420 หรือ 095-6141635 (คุณดลนภา)
อีเมล์ dunyaporn.tra@mahidol.edu (ประธานหลักสูตร)
piya.tem@mahidol.ac.th(เลขานุการหลักสูตรภาคปกติ)
varongsiri.kem@mahidol.ac.th(เลขานุการหลักสูตรภาคพิเศษ)

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลพุทธมณฑล
สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม 73170
โทร.(66) 0-2800-2380
โทรสาร.(66) 0-2441-9344
อีเมลล์สำนักงานผู้อำนวยการ directnu@mahidol.ac.th