รายการสอนทำอาหารให้ปลอดภัย You are what you cook

รายการสอนทำอาหารให้ปลอดภัย You are what you cook

รายการสอนทำอาหารรูปแบบใหม่ ที่นอกจากจะนำเสนอเมนูรังสรรค์โดยเชฟมือรางวัล ซึ่งเป็นนักศึกษาของหลักสูตรแล้ว ยังมีการสอดแทรกความรู้ในการเลือกวัตถุดิบอาหาร และการเตรียมอาหารให้ปลอดภัย ลดอันตรายในอาหาร ลดสารก่อมะเร็งหรือสารพิษจากอาหารอีกด้วย

  • ออกอากาศทาง Facebook เพจ พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย (facebook@inmutox)
  • ดำเนินรายการโดย นายภัคพงศ์ รักเนตรสาคร นักศึกษาปริญญาโทของหลักสูตรฯ และนักกำหนดอาหาร
  • วิทยากร โดย เชฟอ๊ะ – อภิสิทธิ์ จิตประสงค์ นักศึกษาปริญญาโทของหลักสูตรฯ และเชฟมืออาชีพเจ้าของรางวัลมากมาย
  • วิทยากรความรู้ โดย อาจารย์เป็ด – ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัย
  • ตอนที่ 1: ผัก รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cZNnv8IcHQ/
  • ตอนที่ 2: เนื้อสัตว์  รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/cZNq0pSQ5T/